Połączenie doskonałe

Połączenie doskonałe

Każdy materiał charakteryzuje się danymi właściwościami, które decydują o jego przydatności. Podczas stosowania bardzo często okazywało lub okazuje się, że o ile jedne cechy są bardzo korzystne, o tyle inne, także mające wpływ na całość, bywają niedostateczne, konieczne do zmiany lub wzmocnienia. Tak powstały mariaże różnych materiałów, w tym żelbet.